مسیر سایت ما را چگونه عرض یابی می کنید ؟

سایت ما را چگونه عرض یابی می کنید ؟

تعداد رای دهندگان:
68
نخستین رای:
پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۰۵
آخرین رای:
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۱

سایت ما را چگونه عرض یابی می کنید ؟

Hits Percent Graph
بد
35 51.5%
عالی
15 22.1%
خوب
8 11.8%
متوسط
5 7.4%
ضعیف
5 7.4%
//for google page rank