مسیر سایت ما را چگونه عرض یابی می کنید ؟

سایت ما را چگونه عرض یابی می کنید ؟

تعداد رای دهندگان:
61
نخستین رای:
پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۰۵
آخرین رای:
جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۸

سایت ما را چگونه عرض یابی می کنید ؟

Hits Percent Graph
بد
30 49.2%
عالی
14 23%
خوب
8 13.1%
متوسط
5 8.2%
ضعیف
4 6.6%
//for google page rank