مسیر سایت ما را چگونه عرض یابی می کنید ؟

سایت ما را چگونه عرض یابی می کنید ؟

تعداد رای دهندگان:
66
نخستین رای:
پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۰۵
آخرین رای:
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۵۸

سایت ما را چگونه عرض یابی می کنید ؟

Hits Percent Graph
بد
34 51.5%
عالی
14 21.2%
خوب
8 12.1%
متوسط
5 7.6%
ضعیف
5 7.6%
//for google page rank