مسیر مقالات تعریف ماژول جوملا

تعریف ماژول جوملا

تعریف ماژول جوملا

ماژول ها افزونه های سبک وزن و قابل انعطافی هستند که برای رندر کردن صفحات وب سایت استفاده می شود. این ماژول ها غالبا "دسته شده" در اطراف صفحه سایت چیده شده است.شناخته شده ترین آن ماژول ورود است. ماژول ها به هر آیتم منو اختصاص داده می شوند، بنابراین شما می توانید برای نشان دادن یا مخفی کردن آن تصمیم بگیرید (به عنوان مثال) ماژول ورود به سایت به این که کاربر درچه صفحه ای هم اکنون قرار دارد وابسطه است. بعضی از ماژول ها به اجزای کامپوننت لینک می شود: آخرین اخبار. ماژول، برای مثال، به جزء محتوا (com_content) و نمایش جدیدترین آیتم های محتوایی است اتصال می یابد. با این حال، ماژول لازم نیست که به اجزاء کامپوننت لینک شود، آنها حتی لازم نیست با چیزی در ارتباط باشند و می تواند فقط HTML استاتیک و یا متن باشد .

//for google page rank